חידוש רשיון

חידוש, הגדלת כמות מכשירים או שדרוג המוצר שלך

יש להזין שם משתמש\מזהה רישיון או מפתח רישיון

התוכנה מותקנת במחשב?